Dịch Vụ Du Lịch

Cho thuê xe du lịch 4 chỗThông tin căn bản

– Hiệu: FORD, TOYOTA. NISSAN, HONDA

– Kiểu xe: 4 chỗ
– Mầu xe : Trắng – Bạc – Đen – Ghi vàng
– Giá thuê trong ngày:1.200.000vnđ
( Xe đi nội thành 8 tiếng  )
– Phụ trội ngoài giờ: 120.000vnđ / 1h
– Phụ trội quá 100km: 7.000vnđ / 1km
(Xe đi tỉnh – xe đi tour nhiều ngày vui lòng gọi: 0916-860-552 hoặc gửi mail: [email protected] cho chúng tôi để được giá tốt nhất )

CHO THUÊ XE DU LỊCH 7 CHỖ

Cho thuê xe du lịch 7 chỗThông tin căn bản
– Hiệu: Toyota, Mecedes, Mada, Foreverest…
– Kiểu xe: 7 chỗ
– Mầu xe : Trắng – Bạc – Đen – Ghi vàng
– Giá thuê trong ngày: 1.000.000vnđ
( Xe đi nội thành 8 tiếng  )
– Phụ trội ngoài giờ: 50.000vnđ / 1h
– Phụ trội quá 100km: 4.000vnđ / 1km
(Xe đi tỉnh – xe đi tour nhiều ngày vui lòng gọi: 0916-860-552 hoặc gửi mail: [email protected] cho chúng tôi để được giá tốt nhất )

CHO THUÊ XE DU LỊCH 16 CHỖ

Cho thuê xe du lịch 16 chỗThông tin căn bản
– Hiệu: Toyota, Mecedes, Mada, Foreverest…
– Kiểu xe: 16 chỗ
– Mầu xe : Xanh Ngọc – Hồng Phấn
– Giá thuê trong ngày: 1.250.000vnđ
( Xe đi nội thành 8 tiếng  )
– Phụ trội ngoài giờ: 100.000vnđ / 1h
– Phụ trội quá 100km: 6.000vnđ / 1km
(Xe đi tỉnh – xe đi tour nhiều ngày vui lòng gọi: 0916-860-552 hoặc gửi mail: [email protected] cho chúng tôi để được giá tốt nhất )

CHO THUÊ XE DU LỊCH 26 CHỖ

Cho thuê xe du lịch 26 chỗThông tin căn bản
– Hiệu: Toyota, Mecedes, Mada, Foreverest…
– Kiểu xe: 24 -29 chỗ
– Mầu xe : Trắng – Bạc – Đen – Ghi vàng
– Giá thuê trong ngày: 1.400.000vnđ
( Xe đi nội thành 8 tiếng  )
– Phụ trội ngoài giờ: 50.000vnđ / 1h
– Phụ trội quá 100km: 4.000vnđ / 1km
(Xe đi tỉnh – xe đi tour nhiều ngày vui lòng gọi: 0916-860-552 hoặc gửi mail: [email protected] cho chúng tôi để được giá tốt nhất )

CHO THUÊ XE DU LỊCH 30 CHỖ

Cho thuê xe du lịch 30 chỗThông tin căn bản
– Hiệu: Toyota, Mecedes, Mada, Foreverest…
– Kiểu xe: 24 -29 chỗ
– Mầu xe : Trắng – Bạc – Đen – Ghi vàng
– Giá thuê trong ngày: 1.450.000vnđ
( Xe đi nội thành 8 tiếng  )
– Phụ trội ngoài giờ: 100.000vnđ / 1h
– Phụ trội quá 100km: 5.000vnđ / 1km

(Xe đi tỉnh – xe đi tour nhiều ngày vui lòng gọi: 0916-860-552 hoặc gửi mail: [email protected] cho chúng tôi để được giá tốt nhất )

CHO THUÊ XE DU LỊCH 35 CHỖ

Cho thuê xe du lịch 35 chỗThông tin căn bản
– Hiệu: Toyota, Mecedes, Mada, Foreverest…
– Kiểu xe: 35 chỗ
– Mầu xe : Trắng – Bạc – Đen – Ghi vàng
– Giá thuê trong ngày: 1.800.000vnđ
( Xe đi nội thành 8 tiếng  )
– Phụ trội ngoài giờ: 100.000vnđ / 1h
– Phụ trội quá 100km: 10.000vnđ / 1km

(Xe đi tỉnh – xe đi tour nhiều ngày vui lòng gọi: 0916-860-552 hoặc gửi mail: [email protected] cho chúng tôi để được giá tốt nhất )

CHO THUÊ XE DU LỊCH 45 CHỖ

Cho thuê xe du lịch 45 chỗThông tin căn bản
– Hiệu: Toyota, Mecedes, Mada, Foreverest…
– Kiểu xe: 45 chỗ
– Mầu xe : Trắng – Bạc – Đen – Ghi vàng
– Giá thuê trong ngày: 1.700.000vnđ
( Xe đi nội thành 8 tiếng  )
– Phụ trội ngoài giờ: 80.000vnđ / 1h
– Phụ trội quá 100km: 8.000vnđ / 1km
(Xe đi tỉnh – xe đi tour nhiều ngày vui lòng gọi: 0916-860-552 hoặc gửi mail: [email protected] cho chúng tôi để được giá tốt nhất )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *