23 thang 5, ngay that thu kinh do hue, le te am hon

Lễ tế âm hồn ngày thất thủ kinh đô

Lễ tế âm hồn ngày thất thủ kinh đô Có lẽ chẳng nơi nào trên thế giới cúng âm hồn mà quy mô tổ chức lại có tính cách toàn dân trong một thành phố như ở Huế trong ngày lễ cúng âm hồn 23 tháng 5 âm lịch. Đây là một hình thức cúng tế mà đơn vị tổ chức nghi lễ vừa có tính chất đơn lẻ trong …