Thuê xe du lịch ở Huế

ĐVT: 1,000đ 
Tuyến đường
4 chỗ
7 chỗ
16 chỗ
29 chỗ
45 chỗ
Đưa/ đón sân bay Huế
190
240
300
540
780
Đưa/ đón ga Huế
120
160
240
360
540
Thăm TP Huế (trong ngày)
480
660
720
840
1020
Huế-Phong Nha-Huế (2 ngày)
1680
2040
2160
3360
4200
Huế-Đà Nẵng (1/2 ngày)
840
1080
1200
1800
2280
Huế-Mỹ Sơn-Hội An (1 ngày)
1380
1800
1920
2760
3360
Huế-DMZ-Huế (1 ngày)
1440
1860
1980
3480
4440
Huế-DMZ-Huế (2 ngày)
1680
2016
2160
3720
4680
Huế-Đà Nẵng-Hội An (1 ngày)
900
1140
1380
2160
2640
Huế-A Lưới-Huế (2 ngày)
1440
1620
1800
2640
Huế-A Lưới-DMZ-Huế (2 ngày)
2160
2520
2760
Huế-Bạch Mã-Đà Nẵng-Hội An (3 ngày)
2640
3420
3720
Huế-Bạch Mã-Huế (2 ngày)
1800
2220
2400
Huế-Bạch Mã-Hội An (2 ngày)
2160
2700
3000
Huế-Bạch Mã-Đà Nẵng-Mỹ Sơn-Hội An (2 ngày)
3180
3660
3960
Hội An-Đà Nẵng-Huế (3 ngày)
1800
2280
2460
3840
4560
Hội An-Bạch Mã-Huế (4 ngày)
2760
3420
3840
Đưa đón Đà Nẵng-Huế (1/2 ngày)
840
1080
1200
1800
2280
Đưa đón Đà Nẵng-Hội An (1/2 ngày)
360
420
480
720
960
Chú ý:
– Giá thuê xe trong hầu hết các trường hợp đã bao gồm lương cho lái xe, nhiên liệu và lệ phí cầu đường.
– Mặc dù đã cố gắng đưa ra mức giá hợp lý và cố định nhưng nếu bạn có nhu cầu thuê xe xin hãy liên lạc với chúng tôi để có được giá chính xác trong từng trường hợp cụ thể bởi vì giá nhiên liệu lên xuống thất thường và giá thuê xe cũng thay đổi theo từng thời điểm trong năm, cuối tuần và ngày lễ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *